Okno 3 - obraz 6 - Niewiasta obleczona w słońce

Obraz Matki Bożej w słońcu: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej" (Rdz 3,15). Matka Boża w dziewiczej postaci stoi na księżycu a u Jej stóp Szatan w postaci węża. "Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami. A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu". (Ap 12,1)