Okno 3 - obraz 4 - Wygnanie z Raju

Obraz 4 przedstawia "ucieczkę" Adama i Ewy z przed oblicza Boga Ojca, a zarazem z ogrodu rajskiego, symbolizującego szczęście, płynące z zaufania i obcowania z Bogiem. Na witrażu widzimy Boga Ojca wyciągającego ręce do swoich dzieci w geście przywoływania ich do siebie. W sercach uciekających Adama i Ewy zamarło zaufanie do Ojca i Stwórcy. Drzewo rajskie symbolizujące nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien uznać i uszanować jest "targane" wichrem. "Przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, a przez grzech i śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi" (Rz 5,12).