Okno 2 - obraz 6 - Maryja z Chrystusem

Jest to obraz Maryi z Chrystusem na kolanach siedzącej na drzewie i otoczonej jasnością i płomieniami. Maryja jest nową Ewą, nową Ziemią rodzącą Zbawiciela. Obraz Matki Bożej w krzewie gorejącym był w średniowieczu uważany za obraz nowego stworzenia, ocienienia Maryi Duchem Świętym. "Wyrosłam jak cedr na Libanie, jak cyprys na górach Hermonu. Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzew róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan" (Syr.24,13-14). "Jahwe mnie stworzył, Swe arcydzieło przed Swymi czynami od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała" (Księga przysłów 8-22). "Stał się /.../ pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam Duchem Ożywiającym /.../ Jest zatem pierwszy Adam i ostatni Adam. Tamten pierwszy ma początek, ten ostatni nie ma końca /.../ Ja jestem Pierwszy i Ostatni (Piotr Chryzolog, Sermones); Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach /.../ Wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze dzieło Zbawienia (Modlitwa z Oficjum Wielkanocnego). On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze, wszystko przez Niego i dla niego zostało stworzone, On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie" (Kol.1,15-17).