Okno 2 - obraz 4 - Akt Stworzenia

Obraz ten przedstawia pierwszy akt stworzenia - oddzielenie światła od chaosu. Światło jest pojęciem abstrakcyjnym, dlatego świetlista kompozycja wyłaniająca się z zieleni ma ten charakter. W lewym dolnym rogu odnajdujemy zarys dłoni nadający ruch całości kompozycji i symbolizujący ręce Ojca. "Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie.