Window 8 Scene 8 - Butterfly - Symbol of Resurrection

Obraz przedstawia motyla - symbol Zmartwychwstania.