Oszklenia kolorowym lub fakturowanym szkłem

Otwory okienne, drzwiowe lub ramy są wypełniane całymi taflami szkła przyciętymi na wymiar. Tale są wstawiane do otworów, bez użycia połączeń. Jest to najtańszy sposób zastosowania szkła dekoracyjnego.

 

 

Otwory są wypełniane całymi taflami szkła przyciętymi na wymiar. Tale są wstawiane do otworów, bez użycia połączeń. Jest to najtańszy sposób zastosowania szkła dekoracyjnego.
Jedynem ograniczeniem tej technki  jest maksymalna wielkość tafli szkła w polu przeszklenia. Szkło produkowane w hutach zazwyczaj ma wymiary nie przekraczające 50 cm na 120 cm. Szkło wykonywane w naszej pracowni (w technice szkła relliefowanego lub stapaianego) ma wymiary znacznie większe niż hutnicze. W skrajnych przypadkach możemy zaproponować gabaryty 1.5 metra na 3 metry!  Jednak przy tak dużych wymiarach grubość szkłą musi być znacznie większa. Ciężar 1 mkw oszklenia zależny jest od grubości szkła. Dla szkła typowego, o grubości 3 mm ciężar ten wyniesie 7,5 kg. Każdy dodatkowy 1 milimetr grubości podnosi ciężar o 2,5 kg.
Jako materiał do przeszkleń można stosować szkło: witrażowe, reliefowe, stapiane, piaskowane, fasetowane lub kombinację ich wszystkich.
Projekt oszklenia powstaje w oparciu o przegląd próbek szkieł wykonywanych techniką hutniczą, próbki wykonane w naszej pracowni oraz ewentualnie wizualizację komputerową.

Back to top
Back to top