Parametry szkła konserwatorskiego

Szkło konserwatorskie wykonujemy w taflach o maksymalnym rozmiarze 140 cm x 250 cm.

Grubość szkła dowolna, zależna od wielkości tafli (i większa tafla tym szkło powinno być grubsze). Rozmiary tafli każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

Możliwa jest zróżnicowana skala "falowań" szkła w zależności od indywidualnych wymagań.

Back to top
Back to top